Flag

Omregning av vekt

Pund Kg
Omregning av høyde

Inches Cm


Personer som har fått beregnet risiko for bruddd etter 1. Juni 2011

Beregningsverktøy

Vær vennelig å besvare nedenfortående spørsmål for å beregne 10-års risiko for brudd med BMD.

Land: Storbritannia
Navn/ID:
Spørsmålsskjema:
1.
Alder (mellom 40 og 90 år) eller fødselsdato
Alder:
Fødselsdato:
Å:
M:
D:
2.
Kjønn
3.
Vekt (kg)
4.
Høyde (cm)
5.
Tidligere brudd
6.
Foreldre med hoftebrudd
7.
Nåværende røyker
8.
Glucokortikoider
9.
Revmatoid artrit
10.
Sekundær osteoporose
11.
Alkohol 3 eller flere enheter/dag
12.
Lårhals (Femorak Neck) BMD (g/cm^2)

Skriv ut verktøyet og informasjon

Risikofaktorer

Sett inn ja eller nei for de kliniske risikofaktorene. Hvis spørsmålet ikke er besvart, antas det at svaret er \"nei\". Se også noter om risikofaktorer.

Risikofaktorene som benyttes, er som følger:


Alder Modellen godtar alder mellom 40 og 90 år. Hvis man setter inn lavere eller høyere alder, vil programmet beregne risiko ved alder 40 eventuelt 90 år
Kjønn Mann eller kvinne. Sett inn korrekt kjønn.
Vekt Angi vekt i kg.
Høyde Angi høyde i cm.
Tidligere brudd Et tidligere brudd betyr mer nøyaktig et brudd i voksen alder som har oppstått spontant eller etter et traume som normalt ikke vil forårsake brudd hos en frisk person. Sett inn ja elle nei (se also noter til risikofaktorer).
Hoftebrudd hos en av foreldrene Her spør man om pasientens far eller mor har hatt et hoftebrudd. Sett inn ja eller nei.
Nåværende røyker Sett inn ja eller nei avhengig av om pasienten er nåværende tobakksrøyker (se også noter til risikofaktorer).
Glukokortikoider Sett inn ja hvis pasienten bruker tabletter med glukokortikoider (steroider) eller har benyttet dette i mer enn 3 måneder tilsvarende en daglig dose Prednisolon 5 mg eller mer (eller ekvivalente doser av andre glukokortikoider) (se også noter til risikofaktorer).
Revmatoid artrit (leddgikt) Sett inn ja hvis pasienten har fått diagnosen revmatoid artrit bekreftet. Hvis ikke, setter man inn nei (se også noter til risikofaktorer).
Sekundær osteoporose Sett inn ja hvis pasienten har en tilstand som er sterkt assosiert til osteoporose. Disse inkluderer type I (insulinavhengig) diabetes, osteogenesis imperfecta hos voksne, langvarig ubehandlet hyperthyreose, hypogonadisme eller prematur menopause (<45 år), kronisk underernæring eller malabsorbsjon and kronisk leversykdom
Alkohol, 3 eller flere enheter daglig Sett inn ja hvis pasienten inntar 3 eller flere enheter alkohol daglig. En enhet alkohol varierer noe fra land til land fra 8-10g alkohol. Dette tilsvarer et vanlig glass øl (285ml), en enkel drink brennevin (30ml), et mellomstort glass med vin (120ml), eller en vanlig aperitif (60ml) (se også noter til risikofaktorer).
Benmineraltetthet (BMD) (BMD) Velg fabrikant av DXA utstyret og sett inn BMD som er målt i lårhals (i g/cm2). Hos pasienter som ikke har målt BMD, skal man la spørsmålet forbli ubesvart (se også noter til risikofaktorer) (levert av Oregon Osteoporosis Center).

Sett inn ja eller nei for de kliniske risikofaktorene. Hvis spørsmålet ikke er besvart, antas det at svaret er \"nei\". Se også noter om risikofaktorer.

Risikofaktorene som benyttes, er som følger:

Tidligere brudd

Følgende gjelder hvis pasienten tidligere har hatt et vertebralt brudd: Et brudd som er oppdaget tilfeldig på røntgenbilde (et morfometrisk vertebralt brudd) teller som et tidligere brudd. Et tidligere klinisk vertebralt brudd som har gitt pasienten plager er en spesielt sterk risikofaktor. Den beregnede risiko for brudd vil i den situasjonen være en underestimering. Bruddrisiko blir også underestimert hos pasienter med flere brudd.

Røyking, alkohol, glukokortikoider

Disse risikofaktorene ser ut til å ha en doseavhengig effekt, dvs. jo større eksponering , dessto større er risikoen. Dette tar modellen ikke høyde for, og beregningen forutsetter en gjennomsnittlig eksponering. Klinisk skjønn bør benyttes ved lav eller høy eksponering.

Revmatoid artrit (RA)

RA er en risikofaktor for brudd. Derimot ser det ut til at osteoartrit (slitasjegikt/arthrose) muligens kan beskytte mot osteoporose. Derfor kan man ikke legge vekt på en pasients opplysninger om "artrit" hvis diagnosen ikke er bekreftet med kliniske eller laboratoriemessige data.

Benmineraltetthet (BMD)

Referansemetoden og scan-området er DXA av lårhalsen. T-skår er beregnet etter NHANES referanseverdier for kvinner i aldersgruppen 20-29 år. De samme absoluttverdiene er benyttet for menn. Selv om modellen er konstruert ut fra BMD i lårhalsen, vil man for kvinner også kunne benytte verdien for totale hofte (total hip).