Flag

Kaalu kalkulaator

Nael kg
Pikkuse kalkulaator

tollid cm


Isikuid kelle murruriski on hinnatud selle mudeliga (1.juunist 2011)

Murruriski kalkulaator

Palun vastake allolevatele küsimustele, et hinnata 10 aasta murruriski koos luutihedusega (BMD).

Riik: Suurbritannia
Nimi või isikukood:
Küsimustik:
1.
Vanus (vahemikus 40 kuni 90 a) või sünnikuupäev
Vanus:
Sünnikuupäev:
A:
K:
P:
2.
Sugu
3.
Kaal (kg)
4.
Pikkus (cm)
5.
Varasem haprusmurd
6.
Vanemate reieluukaela murd
7.
Suitsetaja
8.
Glükokortikoidid
9.
Reumatoidartriit
10.
Sekundaarne osteoporoos
11.
Alkoholi tarvitamine 3 või enam ühikut/päevas
12.
Reieluukaela luutihedus (BMD; g/cm2)

Prindi mudel koos lisainformatsiooniga

Riskifaktorid

Riskifaktorite puhul arvestab mudel jah ja ei (riskifaktor olemas või puudub) vastustega. Kui riskifaktorit ei sisestata, siis vaikimisi jätab mudel kõigi riskifaktorite puhul vastuseks "ei" (s.t riskifaktor puudub). Vaadake ka alltoodud riskifaktorite täpsustusi.


Mudelis on kasutusel järgnevad riskifaktorid:


Vanus Mudelis kasutatakse vanusevahemikku 40-90 eluaastat. Kui sisestatud vanus ei lange sellesse vahemikku, arvutab programm murruriski võttes vanuseks viimase sellesse vahemikku jääva vanuse (kas 40 või 90 eluaastat).
Sugu Mees või naine.
Kaal Kaal sisestada kilogrammides (kg).
Pikkus Pikkus sisestada sentimeetrites (cm)
Varasem haprusmurd Varasema haprusmurru all on mõeldud murdu, mis on aset leidnud täiskasvanueas kas spontaanselt või sellise trauma tagajärjel mis tervel indiviidil ei tohiks murruni viia. Vastake jah või ei (vt. ka märkusi riskifaktorite kohta allpool).
Vanemate reieluukaela murd Küsitakse, kas emal või isal oli elu jooksul reieluukaelamurd. Vastake jah või ei.
Suitsetaja Vastake jah kui patsient käesolevalt suitsetab (vt. ka märkusi riskifaktorite kohta allpool).
Glükokortikoidide kasutaja Vastake jah kui patsient hetkel tarvitab suukaudseid glükokortikoide või kui patsient on varem elu jooksul saanud vähemalt 3 kuud prednisolooni annuses 5 mg ja enam (või võrreldavas annuses muid glükokortikoide) (vt. ka märkusi riskifaktorite kohta allpool).
Reumatoidartriit Vastake jah kui patsiendil on kindel reumatoidartriidi diagnoos. Teistel juhtudel vastake ei (vt. ka märkusi riskifaktorite kohta allpool).
Sekundaarne osteoporoos Sisestage jah kui patsiendil on mõni seisund/haigus mis on tugevalt seotud osteoporoosi väljakujunemisega. Nendeks on I tüübi (insuliinsõltuv) diabeet, osteogenesis imperfecta, ravimata pikaaegne hüpertüreoidism, hüpogonadism, varane menopaus (<45. eluaastat), krooniline alatoitumus või imendumishäire ja krooniline maksahaigus.
Alkoholi tarvitamine 3 või enam ühikut/päevas Vastake jah kui patsient tarvitab regulaarselt 3 ja rohkem alkoholiühikut päevas. Üks alkoholiühik varieerub riigiti jäädes koguseliselt 8-10g absoluutse alkoholi vahele. See vastab ühele klaasile õllele (285 ml), pitsile kangele alkoholile (30 ml), keskmisele veinipokaalile (120 ml) või pitsile aperatiivile (60 ml). (vt. ka märkusi riskifaktorite kohta allpool).
Reieluukaela luutihedus (BMD; g/cm2) Valige DXA tootja ja seejärel sisestage reieluukaela piirkonnas mõõdetud absoluutne luutihedus (g/cm2). Võimalik on sisestada ka T-skoor arvutatuna USA NHANES III andmebaasi naiste normatiivide alusel. Patsientidel, kellel ei ole DXA uuringut teostatud, jätta väli tühjaks (vt. ka märkused riskifaktorite kohta) (andmed pärinevad Oregoni Osteoporoosi Keskuse poolt)

Märkused riskifaktorite kohta

Varasem haprusmurd

Sellele riskifaktorile vastates on erijuhtudeks varasemad lülisamba kompressioonmurrud. Asümptomaatilisi kompressioonmurde (leitud juhuslikult radiograafial või morfomeetrial) tuleks käsitleda riskifaktori all "varasemalt olemasolev haprusmurd", vastates sellele küsimusele "Jah". Kliinilised lülimurrud ja reieluukaelamurrud on eriti tugevalt seotud inimese tulevase murruriskiga, mistõttu nende olemasolul võib mudel murruriski alahinnata. Kui uuritaval on varem esinenud rohkem kui üks luumurd võib samuti tegelik murrurisk olla FRAX mudeli poolt arvutatust suurem.

Suitsetamine, alkoholi tarvitamine, glükokortikoidid

Nimetataud riskifaktorite mõju murruriskile tundub olevat doos-sõltuv (s.t suurem kogus või ekspositsioon riskifaktorile põhjustab kõrgema murruriski). Seda mudeli loomisel ei ole arvestatud ja eeldatakse keskmiste ekspositsioonimääradega (keskmiselt suitsetatavate sigarettide arv päevas jne). Väga madalate või kõrgete ekspositsioonimäärade puhul on soovitav saadud riskimäära tõlgendamisel sellega arvestada.

Reumatoidartriit (RA)

RA põdemine on patsientide luumurruriski tõstev. Artroos (liigeste kulumishaigus) on murdude osas samas pigem kaitsev. FRAX mudelis ei ole lubatud patsiendi isiklike sõnade alusel diagnoositud "liigeshaiguse" või "artriidi" kasutamist reumatoidartriidi punktis (v.a juhul kui selleks on olemas tugev kliiniliselt või laboratoorselt toetav informatsioon).

Luu mineraalne tihedus

Mudelis kasutatav luu mineraalainetihedus peab olema mõõdetud DXA aparaadiga ja reieluukaela piirkonnast. T-skoori arvutamisel on vajalik kasutada mõlema soo puhul US NHANES andmebaasi naiste (vanuses 20-29a) normatiive. Kui mudelisse sisestatakse DXA luutiheduse absoluutväärtus (mitte T-skoor), siis mingit kohandamist või ümberarvutamist vaja ei ole.