Flag

Gewicht conversie

Pond Kg
Lengte conversie

Duim Cm


Personen met het risico op botbreuken beoordeeld, omdat 1 juni 2011

Berekeningsinstrument

Antwoord op onderstaande vragen om de 10 jaar fractuurkans te berekenen met BMD.

Land: Verenigd Koninkrijk
Naam/ID:
Vragenlijst:
1.
Leeftijd (tussen 40 en 90 jaar) of geboortedatum
Leeftijd:
Geboortedatum:
J:
M:
D:
2.
Geslacht
3.
Gewicht (kg)
4.
Lengte (cm)
5.
Voorafgaande fractuur
6.
Ouder met heupfractuur
7.
Actueel roken
8.
Glucocorticoïden
9.
Reumatoïde artritis
10.
Secundaire osteoporose
11.
Alcohol 3 of meer eenheden per dag
12.
Femurhals BMD (g/cm^2)

Print tool en informatie

Risicofactoren

Voor de klinische risicofactoren wordt een ja of nee antwoord gevraagd. Als het veld blanco wordt gelaten, dan wordt een "nee" antwoord aangenomen. zie ook opmerkingen bij de risicofactoren .

De gebruikte risicofactoren zijn de volgende:


Leeftijd Het model aanvaardt leeftijden tussen 40 en 90 jaar. Als leeftijden hierboven of hieronder worden ingevoerd, dan zal het programma de kans berekenen voor respectievelijk 40 en 90 jaar.
Geslacht Man of vrouw. Voer in wat past.
Gewicht Dit moet ingevoerd worden in kg.
Lengte Dit moet ingevoerd worden in cm.
Voorafgaande fractuur Een voorafgaande fractuur betekent meer bepaald een vroegere fractuur op volwassen leeftijd, spontaan opgetreden, of opgetreden ten gevolge een trauma, dat in een jong gezond individu niet zou resulteren in een fractuur. Voer ja of nee in (zie ook opmerkingen over de risicofactoren).
Heupfractuur bij ouders Dit vereist een voorgeschiedenis van heupfractuur bij de vader of moeder van de patiënt. Voer in ja of nee.
Actueel roken Voer ja of nee in naargelang de patiënt al dan niet actueel tabak rookt (zie ook de opmerkingen betreffende de risicofactoren)
Glucocorticoïden Voer ja in als de patiënt actueel is blootgesteld, of in het verleden is blootgesteld aan oraal toegediende glucocorticoïden gedurende meer dan 3 maand aan een dagelijkse dosis van 5mg prednisolone of meer (of een equivalente dosis van een ander glucocorticoïd) (zie ook opmerkingen over de risicofactoren).
Rheumatoïde artritis Voer ja in als de patiënt een bevestigde diagnose van reumatoïde artritis heeft. In andere gevallen voer nee in (zie ook opmerkingen over de risicofactoren).
Secundaire osteoporose Voer ja in als de patiënt een aandoening heeft die sterk met osteoporose is geassocieerd. Deze omvatten type I (insuline dependente) diabetes, osteogenesis imperfecta bij volwassenen, onbehandelde langdurige hyperthyreoïdie, hypogonadisme of vroegtijde menopause (voor leeftijd van 45 jaar), chronische ondervoeding of malabsorptie, en chronische leverziekten
Alcohol 3 of meer eenheden per dag Voer ja in als de patiënt dagelijks 3 of meer alcoholhoudende dranken gebruikt. Een eenheid alcohol varieert lichtjes in verschillende landen van 8-10g alcohol. Dit is equivalent met een standaardglas bier (285ml), een enkelvoudige maat van sterke drank (30ml), een middelmatig glas wijn (120ml), of 1 maat van een aperitief (60ml) (zie ook opmerkingen over de risicofactoren).
Botmineraaldensiteit (BMD) (BMD) Selecteer het merk van het gebruikte DXA toestel en voer dan het actueel cijfer in van de femurhals BMD (in g/cm2). Bij patiënten zonder BMD test, moet het veld blanco gelaten worden (zie ook opmerkingen over de risicofactoren) (voorzien door het 'Oregon Osteoporosis Center').

Opmerkingen over risicofactoren

Voorafgaande fractuur

Een bijzondere situatie bestaat voor wat de aanwezigheid van een voorgeschiedenis van wervelfractuur betreft. Een wervelfractuur gedetecteerd bij een radiologisch onderzoek (een morfometrische wervelfractuur) telt mee als vroegere fractuur. Een voorafgaande klinische wervelfractuur waarvan de patiënt klachten ondervindt, is een bijzonder sterke risicofactor. De berekende fractuurkans kan dan onderschat zijn. De fractuurkans is ook onderschat bij meervoudige fracturen.

Roken, alcohol, glucocorticoïden

Deze risicofactoren blijken een dosisafhankelijk effect te hebben, nl. hoe groter de blootstelling,hoe hoger het risico. Dit wordt niet in rekening gebracht en de berekeningsmethode gaat uit van een gemiddelde blootstelling. Bij klinische beoordeling moet men rekening houden met lage of hoge blootstellingen.

Reumatoïde artritis (RA)

RA is een risicofactor voor fractuur. Osteoartrose daarentegen, indien van belang, is eerder beschermend. Daarom mag geen geloofwaardigheid worden gehecht aan een door de patient aangebrachte problematiek van 'artritis' tenzij er klinische of biochemische bewijzen voor de diagnose van RA voorhanden zijn.

Botmineraaldensiteit (BMD)

De meetplaats en de referentietechniek zijn DXA ter hoogte van de femurhals. T-scores zijn gebaseerd op de NHANES referentiewaarden voor vrouwen van 20-29 jaar. Dezelfde absolute waarden worden gebruikt voor mannen. Alhoewel het berekeningsmodel geconstrueerd is voor femurhals BMD, wordt de totale heupregio geacht om bij vrouwen het fractuurrisico op vergelijkbare wijze te voorspellen.