Flag

Vücut ağırlığı biriminin çevrilmesi

Pound kg
Boy ölçüm biriminin çevrilmesi

İnç cm


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Hesaplama Aracı

Kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile on yıllık kırık olasılığını hesaplamak için, lütfen aşağıdaki soruları cevaplayınız.

ülke: İngiltere
Adı / ID:
Anket:
1.
Yaş (40 ve 90 yaş arası) veya Doğum Tarihi
Yaş:
Doğum tarihi:
Y:
A:
G:
2.
Cinsiyet
3.
Vücut ağırlığı (kg)
4.
Boy (cm)
5.
Geçirilmiş kırık
6.
Ebeveynde kalça kırığı
7.
Mevcut sigara kullanımı
8.
Glukokortikoidler
9.
Romatoid artrit
10.
Sekonder osteoporoz
11.
Alkol tüketimi; günde 3 birim ve üstü
12.
Femur boynu KMY (g/cm²)

Baskı aracı ve bilgi

Risk faktörleri

Klinik risk faktörleri için bir evet veya hayır yanıtı istenmektedir. Eğer alan boş bırakılırsa, 'hayır' yanıtı verildiği varsayılacaktır. Ayrıca bakınızrisk faktörleriyle ilgili notlar .

Kullanılan risk faktörleri aşağıdadır:


Yaş Model 40 ile 90 arası yaşları kabul etmektedir. Eğer bunlardan düşük veya yüksek yaş girilirse, program sırasıyla 40 yaş ve 90 yaştaki olasılıkları hesaplayacaktır.
Cinsiyet Erkek veya kadın. Uygun olanı giriniz.
Vücut ağırlığı Bunun kg cinsinden girilmesi gerekir.
Boy Bunun cm cinsinden girilmesi gerekir.
Geçirilmiş kırık Geçirilmiş bir kırık, daha doğru olarak ifade edilirse; erişkin yaşam sırasında kendiliğinden oluşan bir kırığı veya sağlıklı bir bireyde kırıkla sonuçlanmayacak bir travmadan kaynaklanan bir kırığı işaret etmektedir. Evet veya hayır olarak giriş yapınız.(ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız.
Ebeveynde kalça kırığı Bu hastanın annesinde veya babasında kalça kırığı öyküsü olup olmadığını sorgular. Evet veya hayır olarak giriş yapınız.
Mevcut sigara kullanımı Hastanın halen tütün içip içmemesine göre evet veya hayır olarak giriş yapınız.(ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız.
Glukokortikoidler Eğer hasta halen oral yolla glukokortikoid kullanıyorsa veya günde 5 mg veya daha yüksek dozda prednizolonu (veya diğer glukokortikoidlerin eşdeğer dozlarını) 3 aydan daha uzun süreyle oral yolla kullanmışsa; ‘evet’ olarak giriş yapınız (ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız).
Romatoid artrit Hastada tanı konulmuş bir romatoid artrit teşhisi varsa, evet olarak giriş yapınız yoksa hayır olarak giriş yapınız. (ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız).
Sekonder osteoporoz Eğer hastanın osteoporoz ile güçlü bir ilişkisi bulunan bir durumu varsa; ‘evet’ olarak giriş yapınız. Bunlar arasında Tip 1 (insüline bağımlı) diyabet, erişkinde osteogenesis imperfekta, tedavi edilmemiş uzun süredir mevcut olan hipertiroidizm, hipogonadizm veya erken menopoz (45 yaş öncesi), kronik malnütrisyon veya malabsorpsiyon ve kronik karaciğer hastalığı yer almaktadır.
Alkol tüketimi; günde 3 birim ve üstü Eğer hasta günde 3 birim ve üstü alkol tüketiyorsa, evet olarak girişi yapınız. Bir birim alkol, 8 ila 10 g arasında değişen miktarlarda, değişik ülkelerde hafif farklılıklar gösterir. Bu miktar, standart bir bira bardağına (285 ml), alkollü içkilerin tek bir ölçeğine (30 ml) orta büyüklükte bir kadeh şaraba (120 ml), 1 ölçek aperitife (60 ml) eşdeğerdedir. (ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız)
Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY) (KMY) Lütfen kullanılan DXA tarama cihazının markasını seçiniz ve güncel femur boynu KMY değerini giriniz (g/cm2). Alternatif olarak NHANES III kadınlar için referans alınan verilere dayanan T-skoru’nu da girebilirsiniz. KMY testi bulunmayan hastalarda, bu alan boş bırakılmalıdır (ayrıca risk faktörleriyle ilgili notlara bakınız) (Oregon Osteoporoz Merkezi tarafından sağlanmıştır).

Risk faktörleriyle ilgili notlar

Geçirilmiş kırık

Geçirilmiş bir vertebra kırığı öyküsünün bulunması, özel bir durumu oluşturmaktadır. Sadece bir radyografik gözlem olarak tespit edilen bir kırık (bir morfometrik vertebra kırığı) geçirilmiş bir kırık olarak dikkate alınmalıdır. Ancak geçirilmiş bir klinik vertebra kırığı ya da kalça kırığı varlığı, daha güçlü bir risk faktörüdür. Bu nedenle, hesaplanan kırık olasılığı olması gerekenden daha düşük çıkabilir. Çoklu kırık olması halinde de kırık olasılığı daha düşük olarak hesaplanabilir.

Sigara kullanımı, alkol, glukokortikoid

Bu risk faktörlerinin etkisi doza-bağımlı gibi görünmektedir; yani kullanımı arttıkça risk artmaktadır. Bu bilgisayarda hesaba katılmamıştır ve bilgisayarın yapacağı hesaplama ortalama kullanımı varsaymaktadır. Yüksek veya düşük kullanım olan durumlarda klinik yargının kullanılması gerekir.

Romatoid artrit (RA)

Romatoid artrit (RA), kırık açısından bir risk faktörüdür. Ancak eğer aralarındaki farkı belirtmek gerekirse, osteoartrit de koruyucudur. Bu nedenle teşhisi desteklemek için klinik veya laboratuar kanıtlar bulunmadığı sürece, hastanın 'artrit' olarak bildirmesine güvenilmemesi gerekir.

Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY)

Referans teknoloji DXA ve referans bölge femur boynudur. T-skorları, NHANES veritabanından 20-29 yaş arası beyaz ırktan kadınlar için alınan referans değerlerine dayanmaktadır. Erkekler için de aynı mutlak değerler kullanılır.