Flag

Weight Conversion

Pounds kg
Height Conversion

Inches cm


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Murtumariskilaskuri

Ole hyvä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin, jotta ohjelma voi laskea luuntiheyteen perustuvan murtumatodennäköisyyden 10 seuraavan vuoden ajalle.

Maa: Iso-Britannia
Nimi / hetu:
Kyselylomake:
1.
Ikä (40-90 vuotta) tai syntymäaika
Ikä:
Syntymäaika:
V:
KK:
PV:
2.
Sukupuoli
3.
Paino (kg)
4.
Pituus (cm)
5.
Aiempi murtuma
6.
Lonkkamurtuma vanhemmalla
7.
Tupakointi
8.
Glukokortikoidit
9.
Nivelreuma
10.
Sekundaarinen osteoporoosi
11.
3 annosta alkoholia päivässä tai enemmän
12.
Luuntiheys (BMD)

Tulosta työkalu ja tietoa

Riskitekijät

Kliinisten riskitekijöiden osalta pyydetään vastaamaan Kyllä tai Ei. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, vastauksen katsotaan olevan Ei. Katso myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennyksiä.

Arvioinnissa käytettävät riskitekijät ovat:


Ikä Malli hyväksyy iäksi 40 - 90 vuotta. Jos syötetään ikä, joka on tämän alle tai yli, ohjelma laskee todennäköisyydet ikävuosille 40 tai 90.
Sukupuoli Mies tai nainen. Valitse potilaskohtaisesti.
Paino Paino tulee ilmoittaa kilogrammoina (kg).
Pituus Pituus tulee ilmoittaa senttimetreinä (cm).
Aiempi murtuma Aiemmalla murtumalla tarkoitetaan murtumaa, joka on syntynyt aikuisiällä spontaanisti tai sellaisen trauman johdosta, joka terveellä henkilöllä ei olisi aiheuttanut murtumaa. Valitse Kyllä tai Ei (ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennyksiä).
Lonkkamurtuma vanhemmalla Tässä kysytään onko potilaan äidillä tai isällä ollut lonkkamurtumaa. Vastaa kyllä tai ei.
Tupakointi Vastaa Kyllä tai Ei sen perusteella, tupakoiko potilas (ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennyksiä).
Glukokortikoidit Vastaa Kyllä, jos potilaalla on suun kautta otettava glukokortikoidilääkitys, tai jos hän on käyttänyt suun kautta otettavia glukokortikoideja yli 3 kuukauden ajan käytetyn prednisoloniannoksen ollessa 5 mg vuorokaudessa tai suurempi (tai käytössä on ollut jokin muu glukokortikoidi vastaavin annoksin). Ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennyksiä.
Nivelreuma Vastaa Kyllä, jos potilaalla on kiistatta todettu nivelreuma. Muussa tapauksessa vastaa Ei (ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennyksiä).
Sekundaarinen osteoporoosi Vastaa Kyllä, jos potilaalla on jokin sairaus, joka liittyy läheisesti osteoporoosiin. Näitä sairauksia ovat tyypin 1 diabetes (insuliinihoitoinen), aikuisten osteogenesis imperfecta, pitkään jatkunut hoitamaton kilpirauhasen liikatoiminta, hypogonadismi tai ennenaikaiset vaihdevuodet (<45 vuotiaalla), krooninen aliravitsemus tai imeytymishäiriö ja krooninen maksasairaus.
3 annosta alkoholia päivässä tai enemmän Valitse Kyllä, jos potilas käyttää 3 annosta alkoholia päivässä tai enemmän. Alkoholiannos vastaa maakohtaisesti 8 -10 grammaa puhdasta alkoholia. (HUOM: Suomessa 11 g) Se vastaa yhtä lasia olutta (285 ml, huom. pieni tuoppi 33 cl), yhtä kerta-annosta väkeviä (3 cl), keskikokoista lasia viiniä (12 cl), tai yhtä aperitiiviannosta (6 cl). Ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä huomautuksia.
Luuntiheys (BMD) (BMD) Valitse valikosta käytetyn DXA-laitteen merkki ja syötä sen jälkeen reisiluun kaulan luuntiheys (g/cm2). Vaihtoehtoisesti, syötä NHANES III naisten viiteaineistoon perustuva T-score, Niiden potilaiden osalta, joille ei ole tehty luuntiheysmittausta, kenttä tulee jättää tyhjäksi (ks. myös kohta riskitekijöihin liittyviä selvennöksiä) (laskentakaavan on kehittänyt Oregon Osteoporosis Center).

Riskitekijöitä koskevia selvennyksiä

Aiempi murtuma

Aiemman nikamamurtuman osalta tilanne on hieman kaksijakoinen. Murtuma, joka on havaittu ainoastaan radiologisesti (morfometrinen nikamamurtuma), katsotaan aiemmaksi murtumaksi. Aiempi kliininen nikamamurtuma tai lonkkamurtuma ovat erityisen vahvoja riskitekijöitä. Näin ollen laskettu murtumatodennäköisyys saattaa olla aliarvioitu. Murtumatodennäköisyys on samoin aliarvioitu, jos potilaalla on ollut useita murtumia.

Tupakointi, alkoholi, glukokortikoidit

Näiden riskitekijöiden vaikutus näyttää olevan annossidonnainen, eli mitä suurempi altistus, sitä suurempi riski. Tätä ei oteta huomioon laskuissa, vaan käytön otaksutaan olevan keskitasoa. Käytön suuruus tulee arvioida kliinisin perustein.

Nivelreuma

Nivelreuma on riskitekijä murtumien suhteen. Osteoartriitti kuitenkin puolestaan suojaa murtumilta. Siksi ei pidä luottaa potilaan mainitsemaan ’artriittiin’, ellei kliininen näyttö tai laboratoriodata tue diagnoosia.

Luun mineraalitiheys (bone mass density, BMD)

Mittaus paikka ja referenssimenetelma on reisiluun kaulan DXA. T-scoret perustuvat 20-29 vuotiaiden naisten NHANES viitearvoihin. Samoja absoluuttisia arvoja käytetään miehillä.