Flag

Weight Conversion

Pounds kg
Height Conversion

Inches cm


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Beräkningsverktyg

Var vänlig besvara frågorna nedan för att beräkna sannolikheten att få fraktur inom 10 år.

Land: Storbritannien
Namn / ID:
Frågeformulär:
1.
Ålder (mellan 40 och 90 år) eller födelsedatum
Ålder:
Födelsedatum:
Å:
M:
D:
2.
Kön
3.
Vikt (kg)
4.
Längd (cm)
5.
Tidigare fraktur
6.
Höftfraktur hos förälder
7.
Aktuell rökning
8.
Kortison
9.
Reumatoid artrit
10.
Andra sjukdomstillstånd som orsakar benskörhet
11.
Alkohol 3 eller flera enheter per dag
12.
BMD femoral neck (g/cm2)

Skriv ut verktyg och information som

Riskfaktorer

De kliniska riskfaktorerna skall besvaras med ja eller nej. Om fältet lämnas blankt, antas ett nej som svar. Se också noteringar om riskfaktorer.

Riskfaktorerna som används är följande:


Ålder Modellen accepterar åldrar mellan 40 och 90 år. Om åldrar under eller över dessa gränser anges, kommer programmet att beräkna sannolikheten för 40 respektive 90 år.
Kön Man eller kvinna. Ange det som passar.
Vikt Denna skall anges i kg.
Längd Denna skall anges i cm.
Tidigare fraktur En tidigare fraktur betyder mer detaljerat, en tidigare fraktur i vuxen ålder som inträffat spontant, eller en fraktur orsakad av våld som hos en frisk individ inte hade gett en fraktur. Ange ja eller nej (se också noteringar om riskfaktorer).
Höftfraktur hos förälder Här frågas om modern eller fadern haft höftfraktur. Ange ja eller nej.
Aktuell rökning Ange ja eller nej beroende på om patienten röker tobak för närvarande (se också noteringar om riskfaktorer).
Kortison Ange ja om patienten har stått eller står på peroralt kortison längre än 3 månader på en dos som motsvarar 5 mg Prednisolon dagligen eller mer (eller motsvarande dos av annat kortison) (se också noteringar om riskfaktorer).
Reumatoid artrit Ange ja om patienten har en bekräftad diagnos som är reumatoid artrit. Annars ange nej (se också noteringar om riskfaktorer).
Andra sjukdomstillstånd som orsakar benskörhet Ange ja om patienten har ett sjukdomstillstånd som orsakar benskörhet. Dessa tillstånd inkluderar typ I (insulinbehandlad) diabetes, osteogenesis imperfecta hos vuxna, obehandlad långvarig hyperthyroidism, hypogonadism eller för tidig menopaus (<45 år), kronisk undernäring eller malabsorption eller kronisk leversjukdom.
Alkohol 3 eller flera enheter per dag Ange ja om patienten tar 3 eller fler enheter alkohol per dag. En enhet alkohol varierar något mellan olika länder, från 8-10 gram alkohol. Detta är detsamma som ett glas öl (270 ml), 30 ml sprit eller ett medelstort glas vin (90 ml) (se också noteringar om riskfaktorer).
BMD femoral neck (Bone Mineral Density – BMD). Var vänlig välj fabrikat på DXA scannern som använts för bentäthetsmätningen och ange sedan mätresultatet från lårbenshalsen (femoral neck) (i g/cm2). Alternativt, kan T-score baserat på det kvinnliga referensvärdet från NHANES III användas. För patienter utan bentäthetsmätning skall fältet lämnas tomt (se också noteringar om riskfaktorer) (har erhållits från Oregon Osteoporosis Centre).

Noteringar om riskfaktorer

Tidigare fraktur

En speciell situation uppstår då det finns en tidigare kotfraktur. En fraktur upptäckt med enbart röntgen (en morfometrisk kotfraktur) räknas som en tidigare fraktur. En tidigare klinisk kotfraktur där patienten upplever symtom, är en speciellt stark riskfaktor. Sannolikheten att få fraktur kan därför bli underskattad. Fraktursannolikheten är också underskattad om patienten har många tidigare frakturer.

Rökning, alkohol och kortison

Dessa riskfaktorer verkar ha en dosberoende effekt, d.v.s. ju mer exponering desto högre risk. Detta tas inte hänsyn till och beräkningen av sannolikhet antar en medeldos. Klinisk bedömning skall användas för låg eller hög exponering.

Reumatoid artrit (RA)

RA är en riskfaktor för fraktur, men osteoartrit är om något skyddande. Beroende på detta skall inte omdömet baseras på om patienten angett ”artrit” om inte kliniska eller laboratoriebevis finnes för att stödja diagnosen RA.

Bentäthet (bone mineral density, BMD)

Lokalisationen och referensteknologin är DXA på lårbenshalsen (femoral neck). T-scoret baseras på referensvärden från NHANES kvinnor i åldern 20-29 år. Samma absoluta värden används även för män.