Питання, які часто задаються

Питання: У клінічній практиці я надаю перевагу використанню річної ймовірності. Навіщо використовувати 10-річну ймовірність перелому?

Відповідь: У молодих здорових осіб (з низьким рівнем смертності) річна ймовірність становить приблизно 10% 10-річної ймовірності. Таким чином, особа з 10-річною ймовірністю перелому на рівні 40% буде мати річну ймовірність приблизно 4%. Вищі процентні показники легше зрозумілі пацієнтам і лікарям.

Питання: Чи мають однакове значення фактори ризику в чоловіків та жінок, що проживають у різних географічних зонах?

Відповідь: Фактори ризику діють однаково в чоловіків і жінок з різних країн з точки зору відносного ризику. Проте абсолютний ризик буде змінюватися, оскільки в будь-якому віці абсолютний ризик перелому й абсолютний ризик смерті змінюється. Крім того, фактори ризику мають варіативне значення залежно від віку (наприклад, сімейний анамнез) або за наявності чи відсутності інших факторів ризику. Наприклад, низький індекс маси тіла є значно меншим фактором ризику при врахуванні показника МЩКТ.

Питання: Запитання щодо клінічних факторів ризику вимагають відповіді "так" чи "ні". Проте два попередніх клінічних переломи складають більший ризик, ніж один. Чому це не враховується?

Відповідь: Відомо, що більшість клінічних факторів ризику є дозозалежними. На додаток до кількості переломів в анамнезі, вони включають куріння, використання глюкокортикоїдів і вживання алкоголю. Проте модель ґрунтується на інформації, яка є спільною для всіх когорт, що брали участь у її створенні, і дозозалежність у ній відсутня. Це означає, що лікар повинен оцінити вплив факторів ризику на ймовірність виникнення переломів, виходячи з власного досвіду. Кількість переломів, яка є вищою за середню, буде визначати більшу ймовірність, ніж розрахована.

Питання: Запитання щодо клінічних факторів ризикувимагають відповіді "так" чи "ні". Проте високі дози пероральних глюкокортикоїдів створюють більший ризик, ніж середні. Чому це не враховується?

Відповідь: Це не так, із причин, вказаних у питанні вище. Доза глюкокортикоїдів, вища за середню, буде сприяти більш високій ймовірності, ніж та, що відображається, і навпаки, доза, нижча, ніж середня, буде означати більш низьку ймовірність. Дані щодо корекції дози представлені в публікації Kanis і співавт., 2010 (дивись список посилань).

Питання: Попередній перелом тіла хребця складає більш високий ризик, ніж попередній перелом кісток передпліччя. Як це враховується в алгоритмах?

Відповідь: Це не так, із причин, вказаних у наведених вище питаннях. Проте, слід зазначити, що попередній морфометричний і безсимптомний перелом хребця має приблизно один і той самий ризик, як і будь-який з попередніх переломів. Клінічний перелом хребця, однак, несе в собі набагато вищий ризик (дивись список посилань, Johnell і співавт., 2006).

Питання: Як було показано, маркери кісткового ремоделювання корелюють з ризиком перелому незалежно від показника МЩКТ. Чи може це бути використано в поєднанні з моделлю?

Відповідь: Високі значення показників метаболізму кісткової тканини дійсно пов'язані з ризиком перелому незалежно від МЩКТ. Проте не існує ніяких рекомендацій щодо референтних значень, і недостатньо світового досвіду, який вказує на те, які саме показники включати. Лікар сам вирішує, як інтерпретувати результати дослідження

Питання: Чи включає модель дані про етнічні меншини?

Відповідь: Це не так, за винятком Сполучених Штатів і Сингапуру, де достатньо епідеміологічних даних для відповідної корекції.

Питання: Моя країна не представлена. Що я повинен зробити?

Відповідь: Використовуйте країну, для якої епідеміологія остеопорозу найбільш наближена до Вашої країни. Прикладами країн з високим рівнем ризику є Данія та Швеція. Країни з низьким рівнем ризику включають Ліван і Китай.

Очікується, що в більш пізніх версіях будуть доступні нові моделі. Лобіюйте Ваше національне товариство для створення країно-специфічної чи сурогатної моделі.

Питання: Чому я не можу використовувати інструмент для прогнозування ризику переломів у 30-річного пацієнта?

Відповідь: Модель побудована на основі реальних даних когорт населення з усього світу з обмеженим віковим діапазоном. Якщо ввести вік менше 40 років, інструмент розрахує ймовірність перелому у віці 40 років. Ви повинні самостійно інтерпретувати ризик.

Питання: Для запитань щодо клінічних факторів ризику не передбачена відсутня відповідь (наприклад, "Не знаю"). Що мені робити?

Відповідь: Відсутні значення не передбачені нашою програмою. При розрахунку 10-річної ймовірності передбачається, що на кожне питання (крім МЩКТ) можна відповісти. Якщо у Вас немає інформації, наприклад, щодо сімейної історії, Ви повинні відповісти "ні".

Питання: Чому не враховується ймовірність усіх остеопоротичних переломів? Це дало б більш високі значення.

Відповідь: Врахування всіх остеопоротичних переломів є проблематичним через обмежену інформацію щодо їх епідеміології. Згідно шведських даних, включення інших остеопоротичних переломів (наприклад, таза, інших переломів стегнової й великогомілкової кісток) призводить до збільшення значення приблизно на 10 відсотків (наприклад, у пацієнта з розрахунковою ймовірністю основних остеопоротичних переломів на рівні 5% показники можуть зрости до 5,5%). Включення переломів ребер матиме набагато більший ефект, проте їх досить тяжко діагностувати.

Питання: Чому не включені падіння, які є встановленим клінічним фактором ризику переломів?

Відповідь: З двох причин. По-перше, когорти, що використовувалися для створення моделі, були описані з точки зору переломів настільки по-різному, що отримати стандартизовану метрику неможливо. По-друге, хоча це і ймовірно, фармацевтичне втручання не призводить до зменшення ризику переломів у відібраних на основі історії падіння пацієнтів. Важливо, щоб моделі оцінки ризику ідентифікували ризик, рівень якого може бути зменшений лікуванням. Зверніть увагу, що FRAX базується на включенні осіб з усіма рівнями ризику, й тому, хоч падіння й не є вхідною змінною, вони все одно включаються в розрахунок FRAX.

Питання: Чому Ви ігноруєте переломи, діагностовані на рентгенограмі, й фокусуєте увагу на клінічному переломі хребця?

Відповідь: Попередній морфометрично встановлений перелом має таке ж значення, як і будь-який інший попередній малотравматичний перелом, і може бути введений у модель FRAX®. Наслідки не включають ймовірність морфометричного перелому. Це консервативна позиція, оскільки їхнє клінічне значення є дискутабельним (хоч вони й використовуються для прогнозування ризику). Тим не менш, ці дані не впливають на відбір пацієнтів, які потребують лікування.

Питання: Як я можу вирішити, кого лікувати?

Відповідь: FRAX ® не допоможе Вам у відборі пацієнтів для лікування, це повинен вирішувати лікар. У багатьох країнах рекомендації базуються на думці експертів і / або медико-економічних причинах.

Питання: Який Т-показник я повинен вводити в модель FRAX®?

Відповідь: Ви повинні ввести Т-показник шийки стегнової кістки, отриманий з референтного стандарту (бази даних NHANES III для жінок європеоїдної раси віком 20-29 років, яка рекомендована для широкого застосування - T(ВООЗ)-показник). Т-показники з локальних або етнічних референтних баз даних дають помилкові результати. Зверніть увагу на те, що той самий референтний діапазон (тобто база даних NHANES III для жінок європеоїдної раси віком 20-29 років) використовується і для чоловіків. Якщо ви не маєте результатів Т-показника, введіть назву компанії-виробника пристрою ДРА й результати МЩКТ. Тоді T(ВООЗ)-показник буде розрахований автоматично.

Питання: Чи можу я використовувати МЩКТ, виміряний на рівні стегнової кістки чи поперекового відділу хребта, а не на рівні шийки стегнової кістки?

Відповідь: Ні. Модель побудована на основі реальних даних когорт населення з доступними показниками МЩКТ шийки стегнової кістки. Т- і Z-показники варіюють залежно від використаного приладу й ділянки вимірювання.

Питання: У моїй практиці я спостерігав пацієнтів, у яких Т-показник поперекового відділу хребта значно нижчий, ніж Т-показник шийки стегнової кістки. Чи буде FRAX недооцінювати ймовірність переломів у цих хворих?

Відповідь: Так. Але врахуйте, що FRAX буде переоцінювати ймовірність перелому у хворих, коли Т-показник поперекового відділу хребта значно вищий, ніж відповідний на рівні шийки стегнової кістки. Дані щодо коригування Т-показника наводяться Leslie і співавт., 2010 (дивись посилання у довідці FRAX).

Питання: Частота переломів і тривалість життя змінюються. Як це вплине на FRAX?

Відповідь: Достовірні зміни впливатимуть на точність моделі, тому моделі FRAX потребують час від часу корегування.