Tabele do pobrania

Tabele, metody FRAX® są dostępne do skopiowania i mogą być wydrukowane lub kopiowane indywidualnie w niewielkich ilościach wyłącznie do użytku w niekomercyjnych jednostkach medycznych, klinicznych lub edukacyjnych.
Wykorzystanie tabeli FRAX® w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Centre for Metabolic Bone Diseases jest zakazane i jest złamaniem prawa autorskiego.

Tabele FRAX® podają prawdopodobieństwo złamania zgodnie do liczby czynników ryzyka stwierdzonych u danej osoby. Tabele są dostępne dla….

  • kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia.
  • 10-letnie prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej lub innego złamania głównego, w tym kręgosłupa, szyjki kości udowej, przedramienia lub kości ramiennej.

Do wyboru są tabele przedstawiające prawdopodobieństwo złamania na podstawie współczynnika masy ciała (BMI) lub na podstawie wskaźnika T-score dla BMD szyjki kości udowej (neck). Należy zauważyć, że dysponując BMI oraz wynikiem BMD, dokładniejszą charakterystykę ryzyka dostarcza BMD. Stosując tabelę BMD w osteoporozach wtórnych nie należy brać pod uwagę innych niż reumatoidalne zapalanie stawów jako ich przyczynę. Każda wtórna osteoporoza może być natomiast brana pod uwagę z zastosowaniem tabel BMI.

Poniższy przykład podaje 10-cio letnie prawdopodobieństwo wystąpienia złamania głównego u 65-letniej kobiety z Wlk. Brytanii zgodnie z liczbą klinicznych czynników ryzyka (CRFs) i T-score dla BMD.

Tabela. 10-letnie procentowe prawdopodobieństwo złamania osteoporotycznego na podstawie BMD wskaźnika T-score szyjki kości udowej (neck) dla kobiet powyżej 65 roku życia z Wlk. Brytanii.

Liczba klinicznych czynników ryzyka Wskaźnik BMD T-score szyjka kości udowej(neck)
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0
0 27 15 9.7 7.1 5.9 5.0
1 37 (33-41) 22 (18-26) 14 (10-18) 10 (7.1-14) 8.5 (5.7-12) 7.3 (4.8-10)
2 49 (42-58) 30 (23-40) 20 (13-29) 15 (8.6-23) 12 (6.8-19) 10 (5.6-17)
3 62 (53-72) 41 (30-55) 27 (17-42) 20 (11-34) 17 (8.7-29) 15 (7.2-26)
4 73 (63-81) 52 (42-65) 36 (26-51) 27 (18-41) 23 (14-36) 20 (11-32)
5 83 (79-87) 64 (58-72) 47 (40-57) 36 (28-47) 31 (22-41) 27 (19-36)
6 89 75 58 46 40 35

Z tabeli wynika, prawdopodobieństwo wystąpienia złamania osteoporotycznego u 65-letniej kobiety z wynikiem T-score -2SD bez klinicznych czynników ryzyka wynosi 9.7%. W przypadku pojawienia się dwóch czynników ryzyka, prawdopodobieństwo wzrasta do 20%. W nawiasie podano przedział możliwego stopnia ryzyka (w tym przykładzie jest to 13-29%). To nie jest przedział ufności. Jest to spowodowane różną wartością poszczególnych czynników ryzyka. Na przykład, palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu są stosunkowo słabymi czynnikami ryzyka w porównaniu z przebytym złamaniem lub historią złamań biodra w rodzinie. W związku z tym pacjenci ze słabymi czynnikami ryzyka będą mieli prawdopodobieństwo złamania zbliżone do dolnej granicy (np 13%).

W przypadku braku BMD można posłużyć się BMI. Poniższy przykład przedstawia prawdopodobieństwo złamania osteoporotycznego u 65-letniej kobiety z Wlk. Brytanii według liczby występujących czynników ryzyka.

Table. 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego (%)oparte na współczynniku masy ciała BMI u 65-letniej kobiety z Wlk. Brytanii.

Liczba klinicznych czynników ryzyka BMI (kg/m2)
15 20 25 30 35 40 45
0 11 9.3 8.6 7.4 6.5 5.6 4.9
1 16 (12-21) 14 (10-18) 13 (9.2-16) 11 (7.9-14) 9.8 (6.9-12) 8.5 (5.9-11) 7.4 (5.1-9.5)
2 24 (16-34) 21 (13-31) 19 (11-29) 17 (9.8-26) 14 (8.4-23) 13 (7.3-20) 11 (6.3-18)
3 35 (24-49) 30 (19-45) 27 (16-43) 24 (14-38) 21 (12-34) 18 (10-30) 16 (8.7-27)
4 48 (35-62) 42 (30-57) 38 (26-54) 34 (22-49) 30 (19-44) 26 (16-39) 23 (14-35)
5 62 (51-71) 56 (45-66) 51 (41-62) 46 (36-56) 41 (32-51) 36 (28-46) 32 (24-41)
6 75 70 65 59 54 48 43


Tabele do pobrania

Argentyna Armenia Austria Australia Bangladesh Belgia Brazylia Brunei Bulgaria Kanada Chile Chiny Columbia Costa Rica Chorwacja Czechy Dania Ekwador Egypt Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Hong Kong Węgry Islandia Indie Indonezja Irlandia Izrael Włochy Japonia Jordania Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Liban Litwa Malaysia - Chinese Malaysia - Bumiputera Malaysia - Indian Malta Meksyk Maroko Myanmar Niderlandy Nowa Zelandia Norwegia Pakistan Palestyna Peru Filipiny Polska Portugalia Rumunia Rosja Singapur (chiński) Singapur (Malezja) Singapur (Indianie) Słowacja South Africa (African) South Africa (Coloured) South Africa (Indian) South Africa (White) Korea Południowa Hiszpania Sri Lanka Szwecja Szwajcaria Tajwan Tajlandia Tunezja Turcja Wielka Brytania US (rasa biała) US (rasa czarna) US (Latynosi) US (rasa żółta) Uzbekistan Wenezuela Zimbabwe