Flag

Przeliczenie wagi

Funty kg
Przeliczenie wzrostu

Cale cm


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Kalkulator online

Odpowiedz na pytania aby obliczyć 10-letnie prawdopodobieństwo złamania z BMD.

Kraj: Wielka Brytania
Nazwisko/ Nr:
Ankieta:
1.
Wiek (pomiedzy 40-90) lub data urodzenia
Wiek:
Data urodzenia:
R:
M:
D:
2.
Płeć
3.
Waga w kg
4.
Wzrost w cm
5.
Przebyte zlamania
6.
Zlamanie biodra u rodziców
7.
Obecne palenie tytoniu
8.
Glikokortykosteroidy
9.
Reumatoidalne zapalenie stawów
10.
Wtórna osteoporoza
11.
Spozycie 3 lub wiecej jednostek alkoholu dziennie
12.
BMD - szyjka kości udowej (neck) (g/cm2)

Narzędzie Print i informacje

Czynniki ryzyka

W przypadku klinicznych czynników ryzyka należy odpowiedzieć tak lub nie. Jeżeli pole pozostanie niewypełnione domyślną odpowiedzią jest "nie". Szczegóły na: uwagi do czynników ryzyka.

Czynniki ryzyka jakie wzięto pod uwagę::


Wiek Algorytm uwzględnia wiek od 40 do 90 lat. W przypadku wpisania innej wartości kalkulator użyje odpowiednio wartości 40 lub 90.
Płeć Kobieta lub mężczyzna. Wpisz odpowiednio.
Waga Wpisz liczbę w kg.
Wzrost Wpisz liczbę w cm.
Przebyte złamania Za przebyte złamanie uznaje się złamanie, które wystąpiło spontanicznie w okresie dorosłego życia, lub w wyniku urazu, który u zdrowej osoby nie spowodowałby złamania. Wpisz tak lub nie (zobacz uwagi do czynników ryzyka).
Złamanie biodra u rodziców Jest to pytanie o przebyte u matki lub ojca złamanie biodra.
Obecne palenie tytoniu Zaznacz „tak”, jeśli pacjent obecnie pali papierosy zobacz uwagi do czynników ryzyka).
Glikokortykosteroidy Zaznacz „tak” jeśli pacjent obecnie zażywa doustnie glikokortykosterydy lub zażywał je dłużej niż trzy miesiące w dawce odpowiadającej 5mg prednizolonu dziennie (lub ekwiwalent dawki innych glikokortykosteroidów) (zobacz uwagi do czynników ryzyka).
Reumatoidalne zapalenie stawów Zaznacz „tak” jeśli u pacjenta zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów. Jeśli nie było diagnozy, zaznacz „nie” (zobacz uwagi do czynników ryzyka).
Wtórna osteoporoza Zaznacz „tak” jeśli pacjent ma schorzenie silnie związane z osteoporozą. Obejmuje to cukrzycę typu I (insulinozależną), wrodzoną łamliwością kości u dorosłych, nieleczoną przez długi czas nadczynność tarczycy, hipogonadyzm lub przedwczesną menopauzę (przed 45 rokiem życia), przewlekłe niedożywienie lub zespół złego wchłaniania oraz przewlekłą chorobę wątroby.
Spożycie 3 lub więcej jednostek alkoholu dziennie Zaznacz „tak” jeśli pacjent spożywa 3 lub więcej jednostek alkoholu dziennie. Pojęcie jednostki alkoholu może różnić się zależnie od kraju i wynosić od 8 do 10g alkoholu jednak zwykle odpowiada kuflowi piwa (285ml), kieliszkowi wódki (30ml) lub kieliszkowi wina (120ml) lub jednej miarce aperitifu (60ml) (zobacz uwagi do czynników ryzyka).
Gęstość mineralna kości (BMD) Wpisz nazwę densytometru oraz wynik badania BMD dla szyjki kości udowej (neck) (w g/cm2). Można również wprowadzić T-score oparty na normie NHANES III dla kobiet. U pacjentów bez wyniku BMD należy zostawić puste pole (zobacz uwagi do czynników ryzyka) (dostarczone przez Oregon Osteoporosis Center).

Uwagi do czynników ryzyka

Przebyte złamanie

Przebyte złamanie kręgów jest szczególnym przypadkiem. Złamanie rozpoznane jedynie na radiogramie (morfometryczne złamanie trzonu) zalicza się do przebytego złamania. Przebyte złamanie kręgosłupa lub biodra jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka. W związku z tym obliczone prawdopodobieństwo złamania może być zaniżone. Ryzyko złamania jest również niedoszacowane w przypadku kilku złamań.

Palenie, alkohol, glikokortykosteroidy.

Wpływ tych czynników zależy od dawki, t.j. im większa dawka, tym większe ryzyko. Nie jest to uwzględnione w algorytmie, dlatego przyjmuje się dawkę średnią. Decyzja lekarska jest niezbędna przy wysokich i niskich dawkach.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

RZS jest czynnikiem ryzyka złamania. Jednakże choroba zwyrodnieniowa stawów oddziaływuje odwrotnie. Z tej przyczyny nie powinno się brać pod uwagę domniemanego przez pacjenta „artretyzmu”, jedynie chorobę udokumentowaną klinicznie lub laboratoryjnie.

Gęstość mineralna kości (BMD)

Pomiaru dokonano metodą DXA w szyjce kości udowej. Wyniki T-score oparte są na normach NHANES dla kobiet w wieku 20-29 lat. Tych samych wartości absolutnych użyto dla mężczyzn.