Flag

Vægt konvertering

Pounds kg
Højde Konvertering

Inches cm


Individuals with fracture risk assessed since 1st June 2011

Beregner

Besvar spørgsmålene nedenfor for at beregne 10-års risikoen for knoglebrud med inddragelse af BMD.

Land: Storbrittanien
Navn/ID:
Spørgeskema:
1.
Alder (mellem 40 og 90 år) or Fødselsdato
Alder:
Fødselsdato:
Y:
M:
D:
2.
Køn
3.
Vægt (kg)
4.
Højde (cm)
5.
Tidligere fraktur
6.
En af forældrene brækkede hoften
7.
Nuværende ryger
8.
Glukokortikoider
9.
Reumatoid artrit
10.
Sekundær osteoporose
11.
Alkohol 3 eller flere genstande om dagen
12.
Knoglemineraltæthed(BMD)

Print værktøjet og information

Risikofaktorer

For risikoaktorerne forventes et ja eller nej som svar. Hvis feltet ikke udfyldes antages at svaret er "nej" Se også notes on risk factors.

Følgende risikofaktorer anvendes:


Alder Modellen accepterer alder mellem 40 og 90 år. Hvis alderen er under eller over disse grænser vil der blive beregnet en risiko som svarer til henholdsvis 40 eller 90 års alder.
Køn Mand eller kvinde.
Vægt Indtastes i kg.
Højde Indtast i cm.
Tidligere fraktur Ved en tidligere fraktur forstås en fraktur i voksenlivet som opstår spontant eller ved et traume som ikke burde have ført til brud hos en rask person. Tast ja eller nej (se også noter om risikofaktorer.
En af forældrene brækkede hoften Indtast om patientens mor eller far pådrog sig et hoftebrud.
Nuværende ryger Tast ja eller nej afhængig af om patienten er tobkasryger(se også noter om risikofaktorer).
Glukokortikoider Svar ja hvis patienter i øjeblikket får orale glukokortikoider eller har fået sådanne i mere end 3 måneder, med en dosis som overstiger 5 mg prednisolon daglig (eller ækvipotent dosis af andre glukokortikoider).
Reumatoid artrit Svar ja hvis patienten har en bekræftet diagnose på reumatoid artrit (se også noter om risikofaktorer).
Sekundær osteoporose Svar ja hvis patienten har en sygdom som er stærkt associeret med osteoporose. Dette omfatter type I (insulinkrævende) diabetes, osteogenesis imperfekta hos voksne, ubehandlet længerevarende hyperthyroidsime, hypogonadisme eller præmatur menopause (<45 år), kronisk malnutrition eller malabsorption og kronisk leversygdom
Alkohol 3 eller flere genstande om dagen Vælg ja hvis patienten indtager 3 eller flere genstande alkohol om dagen. En genstand varierer lidt mellem forskellige lande, fra 8-10 g alkohol. Det svarer til et glas øl (285 ml), et glas spiritus (30 ml), et mellemstort glas vin (120 ml), eller 1 aperitif (60 ml). (se også noter om risikofaktorer).
Knoglemineraltæthed(BMD) (BMD) Vælg den type DXA scanner der er brugt og indtast så femoral neck BMD (i g/cm2). Ellers, indtast T-score baseret på NHANES III normalmaterialet for kvinder. Hos patienter som ikke har fået foretaget BMD-måling lades feltet blankt. (se også noter om risikofaktorer) (stillet til rådighed af Oregon Osteoporosis Center).

Noter om risk factors

Tidligere brud

Særlige forhold gælder tidligere vertebrale frakturer. En fraktur som er bestemt udelukkende som et røntgenfund (en morfometrisk vertebral fraktur) tæller som et tidligere brud. En tidligere klinisk vertebral fraktur eller et hoftebrud er en særligt stærk risikofaktor. Risikoen for fraktur som beregnes kan i den situation være for lav. Frakturrisikoen er også underestimeret hos patienter med multiple knoglebrud.

Rygning, alkohol, glukokortikoider

Disse risikofaktorer har tilsyneladende en dosisafhængig effekt, dvs jo højere grad des større risiko. Dette tages der ikke højde for i beregningerne, som altså antager en gennemsnitlig ekspositionsgrad. Man bør anlægge et klinisk skøn ved lav eller høj eksponeringsgrad.

Reumatoid artrit (RA)

RA er en risikofaktor for brug. Men arthrose er mest af alt beskyttende. Af den grund skal man ikke lægge vægt på anamnestisk ”gigt” med mindre der er kliniske eller laboratoriemæssige holdepunkter for diagnosen RA.

Knoglemineraltæthed(BMD)

Målested og referenceteknologi er DXA af femoral neck. T-scores er beregnet ud fra NHANES referenceværdierne for kvinder på 20-29 år. De samme absolutte værdier anvendes hos mænd.