TBS nedir?

Trabeküler Kemik Puanı (TBS), DXA görselinin dokusundan elde edilir, kemik mikromimarisi ve kırık riskine ilişkin görüntülenir.

Trabeküler Kemik Puanı (TBS), bir DXA analizine ek olarak kullanılmak için öngörülen bir yazılım ile (TBS iNsight), dosyanın ön-arka DXA omurga incelemesi ile hesaplanır. TBS iNsight 2.1 sürümü ve daha ileri bir sürüm ile hesaplanan TBS değerleri, TBS için ayarlanan FRAX'ın hesaplanması için kullanılabilir.

TBS kullanarak lomber vertebra analizi, osteoporotik kırık için bir risk faktörüdür. TBS'nin tahmin edilen gücü, FRAX klinik risk faktörlerinden ve femur boynu KMY'sinden bağımsızdır.

TBS için ayarlanmış FRAX nedir?

TBS için ayarlanmış FRAX, TBS'nin dikkate alınması için KMY ve klinik risk faktörlerinden kırık olasılığı ayarlamak içini WHO FRAX hesaplama aracından türetilmiş bir algoritmadır. Hesaplanan kırık olasılıkları, TBS dahil, daha kesin bir şekilde de ortaya çıkarlar.

Bir TBS değeriniz var mı?

1.2

15 Nisan 2015 tarihinden itibaren, değerlendirilmiş bir risk faktörü taşıyan bireyler