Τι είναι το TBS;

Το TBS (Trabecular Bone Score) προέρχεται από την εικόνα της DXA και φαίνεται να σχετίζεται με τη μικροαρχιτεκτονική του οστού καθώς και με τον κίνδυνο κατάγματος.

Το TBS (Trabecular Bone Score) υπολογίζεται από την προσθιοπίσθια εξέταση DXA της σπονδυλικής στήλης μέσω ενός λογισμικού (TBS iNsight), το οποίο παρέχεται για συμπληρωματική χρήση της ανάλυσης DXA. Οι τιμές TBS υπολογίζονται με το λογισμικό TBS iNsight έκδοση 2.1 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του FRAX προσαρμοσμένου ως προς το TBS.

Η ανάλυση της επιφάνειας (υφής) της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης χρησιμοποιώντας το TBS αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα. Η προγνωστική ικανότητα του TBS είναι ανεξάρτητος κλινικός παράγοντας του FRAX και της BMD του αυχένα του μηριαίου.

Τι είναι το FRAX προσαρμοσμένο ως προς το TBS;

Το FRAX προσαρμοσμένο ως προς το TBS είναι ένας αλγόριθμος προερχόμενος από το εργαλείο υπολογισμού του WHO FRAX που αναπροσαρμόζει την πιθανότητα κατάγματος από τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου και την BMD για το TBS. Οι πιθανότητες κατάγματος που υπολογίζονται φαίνεται να είναι πιο ακριβείς όταν στον υπολογισμό τους συμπεριλαμβάνεται και το TBS.

Έχετε μια τιμή για το TBS;

1.2

Άτομα με κίνδυνο κατάγματος που αξιολογήθηκαν από τις 15 Απριλίου, 2015