Hvad er TBS?

Den Trabecular Bone Score (TBS) udledes af strukturen i DXA-billedet og har vist sig at være relateret til knoglernes mikroarkitektur og risiko for fraktur.

Den Trabecular Bone Score (TBS) beregnes ud fra undersøgelsesfilen for en antero-posteriør hvirvelundersøgelse af en software (TBS iNsight), som stilles til rådighed for brug som et supplement til en DXA-analyse. TBS-værdier, som er beregnet med TBS iNsight version 2.1 og derover, kan benyttes til beregning af FRAX justeret for TBS.

Analysen af lændehvirvlens struktur ved hjælp af TBS er en risikofaktor for osteoporotisk fraktur. TBS's evne til at fremskrive er uafhængig af FRAX kliniske risikofaktorer og BDM for lårhals.

Hvad er FRAX justeret for TBS?

FRAX justeret for TBS er en algoritme uledt af WHO FRAX beregningsværktøj, der har til formål, at justere sandsynligheden for fraktur ved kliniske risikofaktorer og BMD, så der tages hensyn til TBS. De kalkulerede sandsynligheder for fraktur, har vist sig at være mere nøjagtige, når TBS inkluderes i beregningen.

Har De en TBS-værdi?

1.2

Individer med risiko for fraktur vurderet efter 15 April 2015