Vad är TBS?

TBS härrör från strukturen på DXA-bilden och har visat sig vara relaterad till benets mikroarkitektur och frakturrisk.

TBS beräknas från anteroposterior DXA undersökning av ryggraden genom en programvara (TBS iNsight) som tillhandahålls för användning som ett komplement till DXA-analys. TBS beräknade med TBS iNsight version 2.1 och högre kan användas för att beräkna FRAX justerat för TBS.

Analys av ländryggens textur med hjälp av TBS som en riskfaktor för benskörhetsfraktur. Den produktiva förmågan hos TBS är oberoende av FRAX kliniska riskfaktorer och lårbenshalsens bentäthet (Femoral neck BMD).

Hur justeras FRAX för TBS?

FRAX justerat för TBS är en algoritm som härrör från WHO FRAX beräkningsverktyg för att justera sannolikheten för fraktur från kliniska riskfaktorer och BMD så att den tar hänsyn till TBS. De beräknade sannolikheterna för fraktur har visat sig vara mer exakta när de beräknas med hänsyn tagen till TBS.

Har du ett TBS?

1.2

Individer med frakturriskbedömning sedan April 15, 2015