Wat is TBS?

De Trabecular Bone Score (TBS) wordt afgeleid uit de textuur van het DXA-beeld en blijkt te zijn verbonden met de microarchitectuur en breukrisico van het bot.

De Trabecular Bone Score wordt berekend op basis van het DXA-bestand van de antero-posterieure wervelkolom door een programma (TBS iNsight) dat wordt geleverd voor gebruik als aanvulling op een DXA-analyse. TBS-waarden die zijn berekend met TBS iNsight versie 2.1 of hoger kunnen worden gebruikt om FRAX aangepast voor TBS te berekenen.

De textuuranalyse van de wervelkolom met TBS is een risicofactor voor een osteoporotische fractuur. Het voorspellend vermogen van TBS is onafhankelijk van klinische risicofactoren van FRAX en de femurhals van BMD.

Wat is FRAX aangepast voor TBS?

FRAX aangepast voor TBS is een algoritme dat is afgeleid van het WHO FRAX-berekeningsinstrument om de kans op een breuk aan te passen op basis van klinische risicofactoren en BMD om TBS te verklaren. Er is aangetoond dat de berekende kansen op fracturen nauwkeuriger zijn wanneer deze worden berekend met TBS.

Heeft u een TBS-waarde?

1.2

Personen met een fractuurrisico die zijn geƫvalueerd sinds 15 april 2015