Tabeller att ladda ner

Diagram från FRAX®-verktyget finns tillgängliga för nedladdning och kan skrivas ut och kopieras i små mängder för användning i icke vinstdrivande medicinska-/kliniska-/utbildnings-miljöer.
Användning av FRAX®-diagram för kommersiellt bruk utan medgivande av the Centre for Metabolic Bone Diseases vid universitetet i Sheffield är strängt förbjudet och är ett brott mot upphovsrätten. Vänligen skicka e-postförfrågan med beskrivning av den avsedda användningen och kontaktuppgifter till Laurence Triouleyre (LTriouleyre@iofbonehealth.org).

FRAX®-diagram ger sannolikheten för fraktur enligt antalet riskfaktorer som finns hos en individ. Diagram är tillgängliga för:

  • män och kvinnor i åldern 50 år och äldre.
  • 10-årssannolikheten för höftfraktur eller en osteoporotisk fraktur (klinisk kot- höft-, handleds- och överarms/axel-fraktur)

Du kan välja tabell som ger sannolikhet för fraktur baserat på kroppsmasseindex(BMI) eller baserat på T-score för femoral neck BMD. Notera att när både BMD och BMI finns tillgängliga så fås bättre skattningar med BMD. I dessa tabeller skall bara skjukdomstillståndet reumatoid artrit användas i tabellerna, som bygger på BMD, medan samtliga sjukdomstillstånd som orsakar benskörhet kan användas i BMI-tabellerna.

Exemplet nedan ger sannolikheten för en osteoporotisk fraktur inom 10 år för en kvinna med åldern 65 år från Storbritannien baserat på antalet kliniska riskfaktorer (CRF) och T-scoret för BMD.

Tabell. 10-årssannolikheten för osteoporotisk fraktur (%) baserat på BMD T-score på lårbenshalsen hos en kvinna med ålder 65 år i Storbritannien.

Antal CRF BMD T-score (femoral neck)
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0
0 27 15 9.7 7.1 5.9 5.0
1 37 (33-41) 22 (18-26) 14 (10-18) 10 (7.1-14) 8.5 (5.7-12) 7.3 (4.8-10)
2 49 (42-58) 30 (23-40) 20 (13-29) 15 (8.6-23) 12 (6.8-19) 10 (5.6-17)
3 62 (53-72) 41 (30-55) 27 (17-42) 20 (11-34) 17 (8.7-29) 15 (7.2-26)
4 73 (63-81) 52 (42-65) 36 (26-51) 27 (18-41) 23 (14-36) 20 (11-32)
5 83 (79-87) 64 (58-72) 47 (40-57) 36 (28-47) 31 (22-41) 27 (19-36)
6 89 75 58 46 40 35

Alltså har en kvinna vid åldern 65 år med ett T-score på –2 SD som inte har några kliniska riskfaktorer en fraktursannolikhet på 9.7%. Med två kliniska riskfaktorer ökar sannolikheten till 20%. Notera att ett intervall anges (13-29% i detta exempel). Detta är inte ett konfidensintervall. Intervallet har angetts för att de olika riksfaktorerna har olika betydelse. T.ex. rökning och användning av alkohol är relativt svaga riskfaktorer, medan en tidigare fraktur eller föräldrars höftfraktur är starka riskfaktorer. Alltså tenderar patienter med svaga riskfaktorer att ha sannolikheter för fraktur i den vänstra ändpunkten av intervallet (här 13%).

När BMD inte finns kan BMI användas. Ett exempel ges nedan, igen visas sannolikheten för osteoporotisk fraktur för en kvinna 65 år gammal från Storbritannien baserat på antalet kliniska riskfaktorer.

Tabell. 10-årssannolikheten för osteoporotisk fraktur (%) baserat på body mass index (BMI) hos en kvinna med åldern 65 år i Storbritannien.

Antal CRF BMI (kg/m2)
15 20 25 30 35 40 45
0 11 9.3 8.6 7.4 6.5 5.6 4.9
1 16 (12-21) 14 (10-18) 13 (9.2-16) 11 (7.9-14) 9.8 (6.9-12) 8.5 (5.9-11) 7.4 (5.1-9.5)
2 24 (16-34) 21 (13-31) 19 (11-29) 17 (9.8-26) 14 (8.4-23) 13 (7.3-20) 11 (6.3-18)
3 35 (24-49) 30 (19-45) 27 (16-43) 24 (14-38) 21 (12-34) 18 (10-30) 16 (8.7-27)
4 48 (35-62) 42 (30-57) 38 (26-54) 34 (22-49) 30 (19-44) 26 (16-39) 23 (14-35)
5 62 (51-71) 56 (45-66) 51 (41-62) 46 (36-56) 41 (32-51) 36 (28-46) 32 (24-41)
6 75 70 65 59 54 48 43


Tabeller för nedladdning:

Argentina Armenia Österrike Australien Belgien Brasilien Bulgaria Kanada Chile Kina Colombia Kroatien Tjeckien Danmark Ecuador Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Hongkong Ungern Island Indien Indonesien Irland Israel Italien Japan Jordanien Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Libanon Litauen Malta Mexiko Marocko Nederländerna Nya Zeeland Norge Pakistan Palestina Filippinerna Polen Portugal Rumänien Ryssland Singapore (kinesiska) Singapore (Malaysia) Singapore (Indier) Slovakien South Africa (African) South Africa (Coloured) South Africa (Indian) South Africa (White) Sydkorea Spanien Sri Lanka Sverige Schweiz Taiwan Thailand Tunisien Turkiet Storbritannien USA (kaukasisk) USA (afroamerikansk) USA (sydamerikansk) USA (asiat) Uzbekistan Venezuela Zimbabwe