Tabulky ke stažení

Tabulky nástroje FRAX® lze stahovat a smějí být tištěny a kopírovány v malých počtech pouze pro využití k nevýdělečným lékařským, klinickým a výukovým účelům.
Použití tabulek FRAX® pro komerční účely bez souhlasu Centra pro metabolická kostní onemocnění University Sheffield (the Centre for Metabolic Bone Diseases at the University of Sheffield) je přísně zakázáno a posuzuje se jako porušení copyright. O souhlas je třeba požádat emailem Laurence Triouleyre (LTriouleyre@iofbonehealth.org) a uvést důvod žádosti a kontaktní informace.

Tabulky FRAX® uvádějí pravděpodobnost zlomenin na základě počtu rizikových faktorů zjištěných u daného jedince. Tabulky jsou dostupné pro:

  • muže a ženy ve věku 50 let a výše.
  • Pravděpodobnost prodělat během dalších 10 let zlomeninu v oblasti kyčle nebo hlavní osteoporotickou zlomeninu (klinickou zlomeninu obratle, distálního předloktí, frakturu v oblasti kyčle a paže)

Můžete zvolit tabulku, která poskytuje pravděpodobnost zlomeniny na základě BMI (body mass index) nebo na základě T-skóre pro BMD krčku femuru. Upozorňujeme, že pokud lze zadat hodnoty BMI nebo BMD, poskytne BMD lepší charakterizaci rizika. Při použití těchto tabulek lze spolu s BMD užít z různých příčin sekundární osteoporózy pouze údaj o prokázané revmatoidní artritidě. Pokud se v tabulce užije BMI, lze zadat kteroukoli z dalších sekundárních příčin osteoporózy.

Níže uvedený příklad uvádí 10letou pravděpodobnost hlavní osteoporotické zlomeniny pro 65leté ženy z V. Britanie, vypočtenou na základě zadání počtu klinických faktorů rizika (CRFs) a T-skóre pro BMD.

Tabulka. 10letá pravděpodobnost hlavních osteoporotických zlomenin (%) pro 65leté ženy z V. Britanie podle T-skóre BMD v krčku femuru.

Počet CRF BMD T-skóre (krček femuru)
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 1.0
0 27 15 9.7 7.1 5.9 5.0
1 37 (33-41) 22 (18-26) 14 (10-18) 10 (7.1-14) 8.5 (5.7-12) 7.3 (4.8-10)
2 49 (42-58) 30 (23-40) 20 (13-29) 15 (8.6-23) 12 (6.8-19) 10 (5.6-17)
3 62 (53-72) 41 (30-55) 27 (17-42) 20 (11-34) 17 (8.7-29) 15 (7.2-26)
4 73 (63-81) 52 (42-65) 36 (26-51) 27 (18-41) 23 (14-36) 20 (11-32)
5 83 (79-87) 64 (58-72) 47 (40-57) 36 (28-47) 31 (22-41) 27 (19-36)
6 89 75 58 46 40 35

Tak žena ve věku 65 let s T-skóre -2 SD a bez klinických faktorů bude mít pravděpodobnost zlomeniny 9.7%. Pokud bude mít 2 klinické faktory rizika, zvýší se pravděpodobnost na 20%. Všimněte si, že je uvedeno rozmezí (v tomto případě 13-29%). Nejde interval spolehlivosti. Rozmezí je ovlivněno rozdílnou vahou jednotlivých rizikových faktorů. Např. kouření a nadměrná konzumace alkoholu jsou relativně slabými faktory rizika, zatímco prodělaná zlomenina nebo zlomenina v oblasti kyčle u rodičù jsou silnými rizikovými faktory. Pacienti se slabými rizikovými faktory budou proto mít pravděpodobnost fraktury spíše v dolním pásu rozmezí (tedy zde 13%).

Pokud není k dispozici údaj o BMD, lze užít BMI. Níže uvedený příklad opět poskytuje pravděpodobnost hlavní osteoporotické zlomeniny pro 65leté ženy z V. Britanie, vypočtenou podle počtu klinických rizikových faktorù.

Tabulka. Desetiletá pravděpodobnost hlavní osteoporotické zlomeniny (%) podle BMI pro 65leté ženy z V. Britanie.

Počet CRF BMI (kg/m2)
15 20 25 30 35 40 45
0 11 9.3 8.6 7.4 6.5 5.6 4.9
1 16 (12-21) 14 (10-18) 13 (9.2-16) 11 (7.9-14) 9.8 (6.9-12) 8.5 (5.9-11) 7.4 (5.1-9.5)
2 24 (16-34) 21 (13-31) 19 (11-29) 17 (9.8-26) 14 (8.4-23) 13 (7.3-20) 11 (6.3-18)
3 35 (24-49) 30 (19-45) 27 (16-43) 24 (14-38) 21 (12-34) 18 (10-30) 16 (8.7-27)
4 48 (35-62) 42 (30-57) 38 (26-54) 34 (22-49) 30 (19-44) 26 (16-39) 23 (14-35)
5 62 (51-71) 56 (45-66) 51 (41-62) 46 (36-56) 41 (32-51) 36 (28-46) 32 (24-41)
6 75 70 65 59 54 48 43


Tabulky ke stažení

Argentina Arménie Rakousko Austrálie Bangladesh Belgie Brazílie Brunei Bulgaria Kanada Chile Čína Kolumbie Costa Rica Chorvatsko Česká republika Dánsko Ekvádor Egypt Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Hong Kong Maďarsko Island Indie Indonésie Irsko Izrael Itálie Japonsko Jordán Kazakhstan Kuvajt Kyrgyzstan Libanon Litva Malaysia - Chinese Malaysia - Bumiputera Malaysia - Indian Malta Mexico Maroko Myanmar Nizozemí Nový Zéland Norsko Pakistan Palestina Peru Filipíny Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Singapur (Číňan) Singapur (Malajec) Singapur (Ind) Slovensko South Africa (African) South Africa (Coloured) South Africa (Indian) South Africa (White) Jižní Korea Španělsko Srí Lanka Švédsko Švýcarsko Taiwan Thajsko Tunisko Turecko V. Britanie US (běloši) US (černoši) US (hispánci) US (asiaté) Uzbekistan Venezuela Zimbabwe