fraxplus FRAX and FRAXplus Update

We have recently launched a parallel website to bring the FRAX web platform into the modern era, usable across a wide range of devices. (www.fraxplus.org)

FRAXplus® contains the most up-to-date FRAX calculators, freely available.

Additional features include access to an individualised FRAX account for storage of FRAX calculations and a beta-version, fee-based access to modifications of the FRAX probability (e.g. recency of fracture or falls in the previous year).

Once the FRAXplus® website is available in all the FRAX languages, the old FRAX website (https://frax.shef.ac.uk/FRAX) will be retired.

Velkommen til FRAX®

FRAX® verktøyet er utviklet av for å vurdere pasienters risiko for brudd. Den er basert på individuelle pasientmodeller som sammenfatter risiko forbundet med kliniske risikofaktorer samt risiko basert på benmineraltetthet (BMD) i lårhalsen.

Dr. John A Kanis

Dr. John A Kanis
Professor emeritus, Universitetet i Sheffield

FRAX® modellene er utviklet fra befolkningsstudier fra Europa, Nord-Amerika, Asia og Australia. I sin mest avanserte form er FRAX® verktøyet computer-basert og er tilgjengelig på denne hjemmesiden. Flere forenklede papirversjoner som er basert på antallet risikofaktorer er også tilgjengelig. Disse kan lastes ned for å benyttes under konsultasjonen.

FRAX® algoritmene beregner 10-års risiko for brudd. Resultatet angir en 10-års risiko for hoftebrudd og 10-års risiko for et alvorlig osteoporotisk brudd (klinisk ryggvirvel-, håndledds-, hofte- eller overarmsbrudd).

Clarification

The University of Sheffield launched the FRAX tool in 2008. At that time the University hosted the The World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases (1991-2010), and the FRAX tool is based on data generated from that centre. However, FRAX was neither developed or endorsed by WHO . Any references to the ‘WHO tool’ or to the WHO Collaborating Centre after it finished its work in 2010 are incorrect.

FRAX Desktop Application

Click here to view the applications available

Web Versjon 1.4.6

Se Release Notes
UDI: (01)05065010474000(8012)1.4.6

Lenker

50683666
Personer som har fått beregnet risiko for bruddd etter 1. Juni 2011